POM

Jag har ett Maven repository där jag har gjort några POM-filer för Maven tillgängliga för andra som vill använda dem. Det är POM-filer som jag själv har haft stor nytta av när jag har arbetat med egna eller andras applikationer eller med applikationer som jag har velat göra tillgänglig för andra. De POM-filerna gör det väldigt enkelt att skapa ett nytt Maven-projekt med hög kvalitet med minimal konfiguration i den egna POM-filen, eftersom det mesta av konfigurationen ärvs från någon av mina POM-filer.

Allmän information om hur man använder POM-filerna finns på sidan om Maven. Information om hur man använder en av de specifik POM-filerna finns däremot på sidan med dokumentation för respektive POM-fil, och de sidorna hittar man under Java, Maven, POM i menyn ovan.

Eftersom sidorna har flyttats från den engelska webbplats jag också hade tidigare så är dokumentationen tills vidare fortfarande på engelska.