Hur man skapar ett nytt eclipse Maven projekt

Maven Integration for Eclipse är en plugin till eclipse som gör det väldigt snabbt och enkelt att skapa ett nytt Maven-projekt från en arketyp så som jag visar i den här lilla guiden. Skärmbilderna nedan kommer från eclipse Luna (4.4.0).

I det här exemplet installerar jag först min arketypskatalog som en fjärrkatalog och vill man se hur den ser ut, som ett exempel på hur en Maven arketypskatalog ska se ut, så kan man hämta den från http://maven.jonand.se/archetype-catalog.xml. För att istället installera en arketypskatalog som en lokal arketypskatalog rekommenderas det att filen läggs i Mavens hemkatalog ~/.m2 eller %HOMEPATH%\.m2 i Windows.

Hur man installerar en Maven arketypskatalog i eclipse

För att installera en Maven arketypskatalog i eclipse ska man i det exempel som visas här öppna Window, Preferences, Maven, Archetypes och sen klicka på Add Remote Catalog… varefter man anger informationen som visas i dialogrutan nedan och sen avslutar genom att klicka på OK för att spara och stänga dialogrutan.

eclipse-remote-archetype-catalog

Hur man skapar ett nytt Maven-projekt från en Maven arketyp

Om du har installerat arketypskatalogen så som i exemplet ovan så kommer du nu få se hur enkelt det är att skapa ett nytt Maven-projekt med hög kvalitet från en arketyp i den arketypskatalogen.

Klicka på File, New, Other… och välj sedan Maven Project och tryck på Next > så öppnas dialogrutan nedan. Klicka därefter på Next > igen.

new-eclipse-maven-project-1

Välja arketypskatalogen som du just har installerat och sedan arketypen maven-archetype-quickstart i nästa dialogruta så som man ser nedan.

new-eclipse-maven-project-2

Det finns också en knapp Add Archetype… som inte visas i dialogrutan ovan men som kan användas om man vill skapa ett Maven-projekt från en annan arketyp som inte är inkluderad i den valda arketypskatalogen.

Klicka på Next > och ange sedan lämpliga koordinater för Maven, något liknande informationen i dialogrutan nedan, och avsluta genom att klicka på Finish.

new-eclipse-maven-project-3

Nu kommer ett nytt projekt skapas från den valda Maven arketypen, något liknande det man ser i skärmbilden nedan om man valde att använda min Maven quickstart application archetype som användes i exemplet ovan.

new-eclipse-maven-project-4