Maven

Jag är stark anhängare av Maven som erbjuder ett enkelt, elegant och mer agilt stöd för att automatisera processen med att bygga och testa applikationer som är byggda med Java.

Jag har också själv ett Maven repository där jag har gjort några av mina egna resurser för Maven tillgängliga för andra som vill använda dem. Det är resurser som jag själv har haft stor nytta av när jag har arbetat med egna eller andras applikationer eller med applikationer som jag har velat göra tillgänglig för andra.

För att använda de resurser som finns i mitt Maven repository så ska man lägga till det i repositories-listan i Mavens POM-fil så här:

Alternativt kan det läggas till i en aktiv profil i filen settings.xml för personliga inställningar för Maven så här, och i fallet man ser nedan så fall blir resurser från mitt Maven repository då tillgängliga för alla projekt på den datorn:

Maven POM-filer som man kan använda som förälder-POM för projekt

Förutom dessa två är också min egen POM-fil se.jonand.maven:mvn-jonand-common-java:<version> tillgänglig och den ärver i sin tur från se.jonand.maven:mvn-common-java:<version> från vilken den nästan inte omdefinierar några egenskaper alls.

Arketyper

De här arketyperna kan man använda från kommandoraden för att skapa en ny Maven-applikation genom att exekvera ett kommando som ser ut ungefär så här, beroende på vilken av arketyperna man vill använda:

Ett bekvämare sätt att skapa en ny Maven-applikation är att installera min Maven arketypkatalog i eclipse så som jag beskriver på sidan Hur man skapar ett nytt eclipse Maven projekt och sen använda arketyperna i eclipse istället.

Maven quickstart application archetype

se.jonand.maven.archetypes:maven-archetype-quickstart:<version>

Den här arketypen skapar en Maven-applikation i en enkel Maven-modul med en POM-fil som ärver från se.jonand.maven:mvn-common-java:<version> vilken bidrar med konfiguration av hög kvalitet för hur koden byggs.

History

0.01 – 2014-09-02
Initial version av den här arketypen för se.jonand.maven:mvn-common-java:0.01 och som innehåller allt som inte lagts till i de senare versionerna som beskrivs nedan.

0.02 – 2016-02-29
Uppdaterad version för förälder-POM:en till se.jonand.maven:mvn-common-java:0.03.

Maven quickstart project application archetype

se.jonand.maven.archetypes:maven-project-archetype-quickstart:<version>

Den här arketypen skapar precis som med arketypen ovan en Maven-applikation i en enkel Maven-modul med en POM-fil som ärver från se.jonand.maven:mvn-common-java:<version> vilken bidrar med konfiguration av hög kvalitet för hur koden byggs. Men till skillnad från arketypen ovan så konfigurerar den sin egen distributionslista och sin egen lista med med tre lokala repositories, för Maven-moduler som är avsedda för ett specifikt projekt, i POM-filen Det bidrar till att hålla isär Maven-moduler som är avsedda för ett specifikt projekt från andra Maven-moduler som inte har med det projektet att göra.

History

0.01 – 2014-09-02
Initial version av den här arketypen för se.jonand.maven:mvn-common-java:0.01 och som innehåller allt som inte lagts till i de senare versionerna som beskrivs nedan.

0.02 – 2016-02-29
Uppdaterad version för förälder-POM:en till se.jonand.maven:mvn-common-java:0.03.