Java

Sedan sommaren 2016 har jag slutat arbeta med Javautveckling för gott efter att jag arbetat som konsult inom agil Javautveckling i mer än 15 år, varav över 10 år hos IBM, i utvecklingsprojekt i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Den totala avsaknaden av senior, agil och produktiv Javautveckling med hög kvalitet i det utvecklingsarbete som görs av svenska konsultföretag gjorde att jag till slut tröttnade och sa upp mig på egen begäran.

Tidigare var Javautveckling en passion för mig och jag ägnade mycket tid åt eget lärande och åt att sprida kunskap om agil och senior arbetsmetodik. Det var med minst sagt blandade känslor som jag slutade men nu har jag stängt ner livet som Javautvecklare. Under menyn Java ovan hittar man några få sidor som jag har kvar där jag delar med mig av resurser som fortfarande kan vara användbara och av den arbetsmetodik jag tycker att man ska tillägna sig om man vill bli verkligt senior som Javautvecklare.