CV

Jonny Andersson

Före detta Javautvecklare och IT-konsult från Lund

profileimageJag behöver egentligen inte något arbete eftersom jag försörjer mig som privatinvesterare numera, men jag tycker om att arbeta för att kunna använda mina kunskaper för att hjälpa andra människor på olika sätt, så jag kan tänka mig att arbeta ändå. I så fall behöver det inte vara avlönat arbete (såvida det inte handlar om vinstdrivande verksamhet) eller fast anställning. Det enda som betyder något är att jag kan bidra med något meningsfullt och jag tar bara på mig arbete som jag tror att jag kan genomföra på ett bra sätt också. Den som vill ha min hjälp med något får gärna höra av sig så får vi se sen hur vi gör.

Vad som är meningsfullt beror på omständigheterna. Fram till sommaren 2016 arbetade jag som Javautvecklare och konsult hos svenska IBM och då var jag starkt prestationsinriktad med ett mycket starkt och passionerat fokus på hög produktivitet och hög kvalitet. Så måste det vara om man arbetar i en konkurrensutsatt verksamhet. Utan det så är inte ett sånt arbete meningsfullt, och därför sa jag upp mig på egen begäran. Därmed har jag nu också avslutat min karriär som Javautvecklare för gott.

Sedan flera år ägnar jag mycket tid åt att skriva om kulturhistorisk turism i Lund på vår webbplats och i Facebook och jag arbetar även med en turist- och besökskarta för Lund i Google Maps. Periodvis ägnar jag ganska mycket tid åt släktforskning och även den dokumenterar jag på vår webbplats.

Jag har alltid varit intresserad av politik och samhällsfrågor och under mina ungdomsår var jag internationell ledare på distriktsnivå för ett av våra politiska partier och arbetade då bl.a. med frågor som handlade om flyktingmottagande och migration. Engagemanget och intresset för såna frågor har jag fortfarande kvar.

Jag har över 20 års erfarenhet av aktiesparande på Stockholmsbörsen och är intresserad av nationalekonomi och makroekonomi. Lika länge har jag arbetet med en applikation i Microsoft Excel som jag använder för avancerad privatekonomisk planering. Den innehåller t.ex. rullande månadsvis budgetering av våra hushållsutgifter fyra år framåt i tiden och avancerade kalkyler för aktiedeklaration. Jag har även kunskaper i bokföring och hyfsade kunskaper om hur man driver ett eget företag.

Den formella erfarenhet och den formella kompetens som jag berättar om i detta CV bygger förstås uteslutande på mitt arbete som konsult och Javautvecklare under mer än 15 år. Något av det jag alltid har tyckt bäst om med att arbeta som konsult har varit att vara professionell och ge god service och jag har alltid haft hög ambitionsnivå med en mycket offensiv inställning till ständigt lärande eftersom det gör jobbet mycket roligare och mer intressant.

Jag har utövat informellt ledarskap genom att bl.a. leda globala internationella studiegrupper på distans flera gånger under min tid som Javautvecklare och konsult hos IBM, och jag har även arbetat som professionell utbildare och kursledare några gånger. I mitt ledarskap trivs jag bäst som pragmatisk handledare och inspiratör men som formell ledare ställer jag stora krav på hög prestation och hög ambitionsnivå med mycket tydlig och direkt koppling mellan uppnådda resultat och belöning.

Formell utbildning

Kurser inom Informatik och Datavetenskap vid Lunds universitet 1993-1995.

Yrkeskarriär

 • Augusti 2016 –
  Privatinvesterare

  Privatinvesteringar i direktägda aktier på Stockholmsbörsen som försörjning och egen verksamhet inom social kollaboration och kulturhistorisk turism om min hemstad Lund som sysselsättning.
 • Januari 2005 – Juli 2016
  IBM Global Business Services, Application Innovation Services Malmö/Stockholm
  Konsult inom senior applikationsutveckling med Java i olika projekt med veckopendling under lång tid till bl.a. Stockholm, Oslo, Köpenhamn och i Visby på Gotland.
 • Januari 2004 – December 2004
  Maersk Data Sweden, Malmö
  Konsult inom applikationsutveckling med Java och C++ i Malmö och Köpenhamn.
 • Mars 2001 – December 2003
  itAssign, Malmö
  Konsult inom applikationsutveckling med Java och C++ i Malmö, Lund och Köpenhamn.
 • Mars 1999 – Februari 2001
  Guide Örestad, Malmö
  Konsult inom applikationsutveckling med C och Java i Malmö.
 • Januari 1999 – Mars 1999
  Europaförmedlaren, Trelleborg
  Professionell utbildare inom programmering med C som konsult på olika orter.
 • Augusti 1998 – December 1998
  Semcon Education, Lund
  Professionell utbildare inom programmering med C och C++ i Lund.
 • Februari 1998 – Juli 1998
  Memory Data, Malmö
  Applikationskonsult och utvecklare i Malmö.

Värnpliktstjänsgöring

Jag gjorde värnplikt som flygplansmekaniker hos Krigsflygskolan F5 i Ljungbyhed under elva månader den 21 juli 1986 till den 18 juni 1987. pdf

IT-certifieringar och annan IT-utbildning

 • Fundamentals of the Cúram Enterprise Framework for Developers 6.0, Arrow ECS Education, Helsingfors, Finland, januari 2013 pdf
 • Sun Certified Java Programmer, SCJP, for Java 6, oktober 2008 pdf
 • Sun Certified Java Business Components Developer, SCBCD, for the EJB 2.0 specification of the Java 2 Enterprise Edition 1.3, juni 2007 pdf
 • Sun Certified Java Programmer, SCJP, for the Java 2 Platform 1.4, september 2004 pdf
 • Microsoft Certified Professional, Designing and Implementing Desktop Applications with Microsoft Visual C++ 6.0, september 2001
 • Windows 2000, Learning Tree, Malmö, juni 2000
 • Avancerad Objektorientering med UML, Informator, Göteborg, augusti 2000
 • Distribuerad Programmering med Jini och JavaSpaces, Precipio, Malmö, juni 2000
 • Pedagogisk fortbildning för lärare och utbildare, Semcon Eduction, Lund, september 1998
 • Programmering med C, C++, HTML och Java, Semcon Eduction, Lund, september 1997 – januari 1998

Specialisering som Javautvecklare

Effektiv agil utveckling enligt filosofin för Extreme Programming, XP, som bygger på bl.a.

 • Skräddarsydd Javautveckling med objektorienterad design som bygger på välkända designmönster och robust kod med genomgående hög kvalitet, s.k. clean code.
 • Test-driven utveckling med ”test-first” på såväl acceptans- som enhetsnivå itererat med refactoring i korta iterationer enligt TDD-cykeln med testlogik som implementeras med ramverk som FitNesse eller Concordion för acceptanstester och JUnit med mock-ramverk som AssertJ och Mockito för enhetstester.
 • Kontinuerlig integration med produkter som Jenkins, s.k. Continuous Integration, och en automatiserad process för kontinuerlig leverans, s.k. Contnuous Delivery, där installationspaketen konstrueras med Apache Maven.
 • Omfattande medverkan och regelbunden utvärdering från kundens slutanvändare eller domänexperter genom effektiv, snabb och kollaborativ kommunikation och direkt kommunikation mellan krav och utveckling.
 • Ständigt lärande som bl.a. bygger på läsgrupper, tekniska möten och ibland parprogrammering för kunskapsöverföring mellan projektets utvecklare samt social kollaboration i olika former för genomgående informations- och kunskapsspridning.

För övrigt …

 • Jag arbetar helst i eclipse som jag konfigurerar med modulen Checkstyle och noggranna regler för god kodstil samt med de flesta kompileringsvarningarna aktiverade för att skapa så robust och ren kod som möjligt.
 • Jag har kunskaper om hur man skapar trådsäker kod för parallell exekvering med Java, s.k. Java Concurrency, något som alla utvecklare måste kunna idag men där de flesta har brister.
 • Jag har omfattande erfarenhet av att arbeta med sociala kollaborativa gemenskaper för företag i miljöer som IBM Connections med diskussionsforum, bloggar, wikis och diskussionsflöden och numera i Facebook istället och jag ser sådan mer effektiv kommunikation som kritisk för att bygga innovativa och konkurrenskraftiga företag och organisationer.

Se projekthistoriken för erfarenhet av specifika produkter.

Projekthistorik som IT-konsult

 • Augusti 2015 – December 2015
  Tjänstledig för egen personlig utveckling och eget lärande.
 • Januari 2015 – Juni 2016
  Skatteverket, Visby på Gotland
  Applikationsutveckling, underhåll och support med Java och Java EE för ett system som tillhandahåller säker förmedling av meddelanden från myndigheter till webbaserade brevlådor för allmänheten, s.k. digital myndighetspost, och som implementerades som webbservices och affärslogik i Oracle WebLogic och en Oracle databas.
 • September 2014 – December 2014
   Tjänstledig för egen personlig utveckling och eget lärande.
 • Juli 2014 – Augusti 2014
  IKEA IT, Helsingborg

  Analys och applikationsunderhåll med Java för en REST-baserad webbservice för kommunikation med Rational CLM support-systemet hos IKEA IT, ett system för projektadministration.
 • Februari 2013 – Juni 2014
  Arbeids- og velferdsetaten, NAV, Oslo, Norge

  Applikationsutveckling med Java och Java EE för implementation av SOAP-baserade webbservices och affärslogik i JBoss och en Oracle databas för ett system för rapportering av information till myndigheten om anställda i alla norska företag, samt design och implementation av ett ramverk för automatiserade acceptanstester med Java och FitNesse.
 • Augusti 2012 – December 2012
  IKEA IT, Helsingborg

  Löpande applikationsunderhåll och support, som t.ex. utrullning av uppdateringar, för applikationsförvaltningen hos IKEA IT.
 • Mars 2012 – Juli 2012
  IBM Payment Systems, Köpenhamn, Danmark

  Appliktionsutveckling med Java för implementation av batch-hantering av betaltransaktioner till PayPal.
 • Februari 2012
  Försvarsmaktens högkvarter, Stockholm

  Appliktionsutveckling med Java för utveckling av webbservices för serviceorienterad arkitektur, SOA, för transformering av EDIFACT-data i råformat till kalkylbladsdokument för Microsoft Excel.
 • Maj 2010 – December 2011
  Försvarsmaktens högkvarter, Stockholm

  Applikationsutveckling med Java och IBM Integration Developer för integrationsplattformen IBM WebSphere Process Server för implementation av webbservices för serviceorienterad arkitektur, SOA, för att integrera Försvarsmaktens arvssystem med ett SAP-system för all administration inom Försvarsmakten.
 • Februari 2009 – Maj 2010
  Transportstyrelsen, Örebro

  Applikationsutveckling med Java och Java EE för migrering av systemet för Stockholms vägtullar från IBM Application Server 6.1 och IBM MQ Series 6.1 i IBM AIX och DB2 till Windows Server, Microsoft SQL Server 2008 och Microsoft BizTalk.
 • April 2007 – December 2008
  IBM EMEA Crypto Competence Center, Köpenhamn, Danmark

  Applikationsutveckling med Java och Java Swing för implementation av GUI för att beställa signerade certifikat från ett s.k. Certificate Authority, CA, samt implementation av ett applikationsgränssnitt, API, för hantering av DER-kodad ASN.1-data.
 • Januari 2007 – Mars 2007
  Swift i Belgien, Köpenhamn, Danmark

  Applikationsutveckling med Java och XSL-transformation för implementation och underhåll av ett system för hantering av internationella affärsrelaterade dokument som t.ex. beställningar och fakturor.
 • Juni 2006 – November 2006
  PFA Pension, Köpenhamn, Danmark

  Applikationsutveckling med Java och XSL-transformation och en del test-driven par-programmering för implementation av en utskriftsprocess i BEA WebLogic för utskrift av pensionsförsäkringsvillkor.
 • April 2006 – Maj 2006
  IKEA IT, Helsingborg

  Applikationsutveckling med Java EE för implementation av en global e-handelslösning med JavaServer pages, JSP, i IBM WebSphere Commerce Server.
 • Januari 2006 – April 2006
  Ericsson
  , Stockholm
  Applikationsutveckling med Java och XSL-transformation till XHTML för implementation av ett publiceringssystem för automatisk publicering av pressreleaser på företagets webbplats.
 • November 2005
  Försäkringsbolaget If, Stockholm

  Applikationsutveckling med Java för utveckling av schemalagd upplåsning av LDAP-baserade användakonton i IBM Tivoli Access Manager med parallell multitrådad exekvering.
 • Oktober 2005
  BergendahlsGruppen, Hässleholm

  Applikationsutveckling med C och Remote Function Call, RFC, SDK i IBM AIX för implementation av en integrationskoppling mellan SAP och företagets lagerhanteringssystem.
 • September 2005
  Ericsson, Stockholm Kista

  Applikationsutveckling med JavaScript och HTML för rapportgenerering i Blue Coorodnator från företaget isMobile.
 • November 2004 – Augusti 2005
  Maersk Logistics, Köpenhamn, Danmark

  Webbutveckling med XHTML, CSS, avancerad JavaScript och asynkron JavaScript och XML-kommunikation, AJAX, för implementation av ett stort antal mycket datarika vyer i en webbaserad transportbokningsklient som kommunicerade mot en backend i BEA WebLogic.
 • April 2002 – Maj 2005
  Maersk Sealand, Köpenhamn, Danmark

  Applikationsutveckling med C++ i BEA Tuxedo, SQL-utveckling i backend för en Oracle databas och konfigurationsstyrning med IBM Rational ClearCase UCM och programmet Make i Sun Solaris för implementation av Global Customer Service System, GCSS, ett globalt transportbokningssytem som utvecklades av Maersk Data.
 • Februari 2002 – Mars 2002
  Maersk Data Security Systems Management, Lund

  Applikationsutveckling med Java Server Pages, JSP, i Apache Tomcat för implementation av en ny webbplats till Maersk Datas avdelning Security Systems Management, SSM.
 • December 2001 – Januari 2002
  Sigma Education, Malmö

  Kursledare och utbildare för Sigma Education i en veckokurs för att utbilda utvecklare från Sigma i grundläggande applikationsutveckling med Microsoft Visual C++ och introduktion till utveckling av grafiska användargränssnitt, GUI, med Microsoft Foundation Framework, MFC.
 • November 2001 – December 2001
  Lexicon, Malmö

  Kursledare och utbildare i en veckokurs för Lexicon i Malmö för att utbilda utvecklare från IKEA IT i avancerad programmering med C.
 • Augusti 2001 – September 2001
  Sydkraft, Malmö

  Applikationsutveckling med C och Message Authenticator Algorithm, MAA, i Sun Solaris för implementation av filskydd för betaltransaktioner till Postgirot.
 • Maj 2000 – April 2001
  Trygghetsbolaget, Malmö

  Applikationsutveckling med C och Oracle Call Interface, OCI, för exekvering av lagrade procedurer i en Oracle databas för ett prestandakritiskt webbaserat alarmsystem dimensionerat för minst 100 000 abonnenter, samt applikationsutveckling med C och Java Native Interface, JNI, för dess processhantering och XML-konfiguration.
 • April 2000 – Maj 2000
  Blu i Italien, Lund

  Applikationsutveckling med Java Server Pages, JSP, i ATG Dynamo Commerce Server för implementation av ett e-handelssystem till mobilföretaget Blu i Italien.
 • November 1999 – April 2000
  Telia Prosoft, Malmö

  Enterprise Application Integration, EAI, med C för utveckling av konversationskommunikation i BEA Tuxedo i Sun Solaris som del av ett större system för att integrera AXE-telefonväxlar med ett system för att schemalägga in- och urkoppling av telefonitjänster.